سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه کونانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشکده علوم دانشگاه فردوس ی مشهد
فرزین قائمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مهدی فرهپور – گروه زمین شناسی،دانشکده علوم دانشگاه لرستان

چکیده:

تاقدیس پاسان در شمال باختر کمربند چین خورده –رانده زاگرس و در ناحیه لرستان قرار دارد.در این مقاله به بررسی ساخت های فروریزشی ثقلی در یال جنوبی تاقدیس پاسان پرداخته شده است. در این منطقه برخاستگی و شیب زیاد لایه ها به علت پیشینه ی تکتونیکی منطقه،فرسایش و تناوب سازندهای نرم( امیران،گورپی و گچساران) و سخت (آسماری،تله زنگ) موجب شده است که توده های بزرگ و کوچک سنگ آهک،بر اثر نیروی ثقل به طرف پایین حرکت کرده و و ساخت های فروریزشی ثقلی، همچون ورقه های لغزشی،کلاهک،سقف و دیواره و فلپ ها را به وجود بیاورند. ساده ترین تأثیر این ساخت ها عدم امکان تعمیم شیب لایه های سطحی به زیر زمین است. این ساخت ها در یال جنوبی تاقدیس پاسان در سازند های آسماری،و تله زنگ به خوبی دیده می شوند.