سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین قبادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
جعفر جوادپور – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
حامد محبی – کارشناس ارشد ، پژوهشگاه نیرو، شهرک غرب، انتهای پونک باختری
سیدرضا محمودی – کارشناس ارشد ، پژوهشگاه نیرو، شهرک غرب، انتهای پونک باختری

چکیده:

در این مقاله یکی از رو شهای ساخت تک سل پیل سوختی اکسید ۷ جامد مورد بررسی قرار گرفت. در این روش ابتدا لایه آند به روش ریخته گری نواری تهیه شده سپس لایه الکترولیت با ضخامت حدود۲۰μm مستقیماً بر روی لای ه آند ریخته گری شد. پس از پس از خشک شدن، نیم سل پیش زینتر و زینتر گردیده و در ادامه لایه کاتد را به روش اسکرین پرینت بر روی نیم سل پوشش داده شد. تهیه سل به این روش مراحل ساخت را کمتر و سریع تر کرده ، در عین حال با توجه به اینکه لایه الکترولیت به صورت دوغاب بر روی لایه آند اعمال می شود نفوذ این لایه به درون آند بیشتر بوده و فصل مشترک دو لایه بیشتر شده که منجر به بهبود خواص مکانیکی و عملکردی سل می گردد