سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحمید سهرابی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی اصفهان
محسن حسن زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

جلوگیری از خرابی سازه های دریایی ازجمله اسکله ها و غیره ناشی از حمله سولفات ها و یون کلر به بتن هنوز مورد توجه محققین می باشد بدین ترتیب توجه پژوهشگران به استفاده از موادی در بتن جلب شده است که باعث افزایش مقاومت بتن در برابر سولفات ها و یون کلر شوند پودر لاستیک تایرهای فرسوده و پوزولان میکروسیلیس دو گروه از این مواد می باشند که دراین مقاله مورد توجه قرارگرفته اند دراین مقاله با استفاده از ترکیب پودر لاستیک و میکروسیلیس در ملات سیمانی نوعی ملات مقاوم در برابر محیط سولفاته و بدین ترتیب مناسب برای سازه های دریایی ساخته شده است مسئله خوردگی آرماتورهای فلزی در اثر یون کلر با به کاربردن آرماتورهای FRP قابل حل می باشد. به منظور بررسی تاثیر محیط سولفاته بردوام ملات سیمانی یک سری مطالعات آزمایشگاهی صورت پذیرفت. دراین مقاله پودرلاستیک تایر های فرسوده کامیون با درصدهای حجمی ۱۲% ، ۱۸% و ۳۰% جایگزین سیمان گردیده است میکروسیلیس جایگزین ۱۵% وزن سیمان شده و نمونه های حاوی ترکیب ۱۸% پودر لاستیک توام با ۱۵% میکروسیلیس نیز ساخته شده اند پس از عمل آوری یک سری از نمونه ها به عنوان نمونه های پایه درهوای محیط آزمایشگاه قرارگرفته و بقیه در محیط سولفات منیزم نگهداری شدند. براساس نتایج بدست آمده کلیه نمودارهای مربوطه در متن مقاله ترسیم و تفسیر گردیده و حالت بهینه نیز تعیین گردیدها ست.