مقاله ساخت نمونه بردار کندانس هوای بازدمی جهت مطالعه بیومارکرهای بازدمی استرس اکسیداتیو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در طب کار از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ساخت نمونه بردار کندانس هوای بازدمی جهت مطالعه بیومارکرهای بازدمی استرس اکسیداتیو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکسیداسیون لپیدی
مقاله نمونه برداری از هوای بازدمی
مقاله مالون دی آلدهید
مقاله بیومارکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزی چاهک علی
جناب آقای / سرکار خانم: زارع سخویدی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپرور امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: مستغاثی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بیابانی اردکانی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نظر حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از بیومارکرهای هوای بازدمی طی سال های اخیر برای بررسی مواجهه و بیماری در سم شناسی شغلی و پزشکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، سیستمی ساده جهت جمع آوری کاندنس هوای بازدمی تهیه شده و نمونه گیری و آنالیز مقدار مالون دی آلدهید با آن مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی: طرح اولیه نمونه بردار بر اساس سیستم مبتنی بر چگالش با استفاده از آب انتخاب گردید. تاثیر طول نمونه بردار، زمان و دما در جمع آوری کندانس مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها از دو گروه سیگاری و غیر سیگاری برای تعیین مقدار مالون دی آلدهید با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: در این مطالعه برای ساخت دستگاه نمونه برداری از هوای بازدمی از بین مبردهای با طول ۱۵، ۲۵ و ۴۰ سانتی متر و دمای صفر و ۵ درجه سانتی گراد، مبرد با طول ۲۵ سانتی متر و دمای صفر درجه به دلیل بازدهی بالاتر به منظور جمع آوری کاندنس هوای بازدمی انتخاب گردید. در این مطالعه میزان مالون دی آلدهید هوای بازدمی افراد سیگاری به طور معناداری بالاتر از افراد سالم بود (P<0.05).