سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیه علیخانی – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران
محمدرضا مقبلی –

چکیده:

فوم های نانو کامپوزیتی پلیمری با ساختار سلولی باز، به وسیله پلیمریزاسیون امولسیون هایی با درصد بالای فاز درونی آب در روغن HIPEs) تهیه شد. امولسیون های حاصله متشکل از دو فاز آلی و آبی میباشند. فاز آلی متشکل از مونومرها، عامل سطح فعال، حلال(پروژن) و ذرات رس، و فاز آبی متشکل از آب، آغازگر و یک الکترولیت (نمک) میباشد. تأثیر حضور ذرات رس و حلالهای غیر قابل پلیمریزه شدن (پروژن) درفاز آلی و همچنین الکترولیت موجود در فاز آبی بر روی ساختار میکرو سلولی فوم های نانو کامپوزیتی بررسی شد. از میکروسکوپ الکترونی پویشیSEM) به منظور بررسی ساختار میکروسلولی فوم های نانو کامپوزیتی حاصله استفاده شد. مشارکت ۳-۱% از نانورس Cloisite 30B در داخل ساختار فوم های پلیمری متخلخل، متوسط وزنی سایز حفرات را از ۱۹/۴۲ به ۱۱/۶۹ میکرومترو متوسط وزنی سایز پنجره ها را از ۱۴/۳۹ به ۴/۳۶ میکرومتر کاهش میدهد. حضور پروژن با ایجاد حفرات ریز ثانویه بر روی سطح دیواره پلیمرهای متخلخل و همچنین زبری دیواره های فوم، موجب افزایش سطح ویژه میگردد. همچنین حضور الکترولیت در فاز آبی با ممانعت از رشد قطرات بزرگ، موجبات پایداری امولسیون و کاهش سایز حفرات را، تضمین میکند.