مقاله ساخت نانو فیبرهای کربنی پوشیده از نانوذرات مسی با استفاده از روش نشست بخار شیمیایی حرارتی بر روی نانوذرات کاتالیستی نیکل آبکاری شده روی زیرلایه مسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: ساخت نانو فیبرهای کربنی پوشیده از نانوذرات مسی با استفاده از روش نشست بخار شیمیایی حرارتی بر روی نانوذرات کاتالیستی نیکل آبکاری شده روی زیرلایه مسی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوفیبرهای کربنی
مقاله نانوذرات نیکلی
مقاله نشست بخار شیمیایی حرارتی
مقاله آبکاری نیکل
مقاله انباشت سطحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نایب صادقی صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع خانی عزیزاله
جناب آقای / سرکار خانم: وساقی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانو فایبرهای کربنی پوشیده شده از نانوذرات مسی با استفاده از روش نشست بخار شیمیایی حرارتی بر روی نانوذرات کاتالیستی نیکل لایه نشانی شده بر روی زیرلایه مسی، رشد یافتند. نانوذرات کاتالیستی نیکل با اندازه های مختلف در دمای ۳۵oC بر روی زیر لایه مسی رشد یافته اند. این نانوذرات نیکلی مکان هایی برای هسته بندی نانوفیبرهای کربنی بدون نیاز به لایه بافر ایجاد می کنند. به دلیل انباشت سطحی مس زیرلایه بر روی لایه نیکل کاتالیستی در دمای رشد بالای نانوفیبرهای کربنی و همچنین وجود اکسیژن هوا در محیط رشد، نانوفیبرهای کربنی پوشیده از نانوذرات مسی رشد می یابند. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورفولوژی سطحی نانو ذرات کاتالیستی و نانوفیبرهای کربنی رشد یافته بر آنها بررسی شد. ساختار نانوفیبرهای کربنی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری و طیف رامان، بررسی شد. طیف های حاصل از آنالیز پراش الکترونی و الگوهای پراش از مساحت انتخابی نشان می دهند که نانوفیبرهای کربنی پوشیده از نانوذرات اکسید مسی هستند.