سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهناز آقاجانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه
سپیده نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه
محمدعلی موسویان – تهران، هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
علیمراد رشیدی – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات نانو

چکیده:

امروزه یکی از سوخت های حائز اهمیت، گاز طبیعی می باشد،زیرا پاک وارزان است.نکته مهم در استفاده از این سوخت در وسایل نقلیه جلوگیری از ورود هیدروکربن های سنگین تر از متان بهه مزهزن اصلی جذب است،درغیر این صورت پس از چند چرخه متوالی کارایی جاذ در مدت کوتاهی کاهش خواهد یافت. مهمترین این هیدروکربن های سنگین که قبل از ورود گاز به محفظه اصلی باید از متان جدا شود، اتان می باشدچرا کهمیزان آن از سایر هیدروکربن های سنگین تر از متان به طور قابل ملاحظه ای بیشتر می باشد. در این تحقیق جاذبی از کربن فعال وبا فعال سازی شیمیایی توسط اسید فسفریک تهیه شده است که گزینش پذیری آن برای اتان ۲/۸۴ می باشد. اندازه حفرات آن توسط آنالیز۱PSD در محدوده ۳/۵تا۴نانومتر اندازه گیری شده است