سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز آقاجانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه
سپیده نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه
محمدعلی موسویان – تهران، هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
علیمراد رشیدی – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات نانو

چکیده:

جذب متان توسط جاذب MOF در مقایسه با جاذب های رایج دیگر، مانند کربن فعال و نانولوله های کربنی، روشی مناسب به شمار می آید، زیرا ظرفیت جذب را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. هدف ازاین پژوهش جذب حداکثر گاز متان توسط جاذب هیبریدیMOF است. در ابتدا نانو جاذب هیبریدی MOFبا به کارگیری نانوساختار سیلیس و یک نوع شبکه آلی-فلزی با نسبت های۱/۱(MOF/MCM-41 با استفادهاز حلال مناسب تهیه شده است. آنالیزXRD2F و ASAPبر روی نمونه ساخته شده، انجام شده است. نتایج آنالیز، ساختار کریستالی منظم و توزیع حفرات در ابعاد کنترل شده نانومتر را نشان می دهد. میزان جذب گازمتان به عنوان اصلی ترین جزء گاز طبیعی بر روی جاذب هیبریدیSiO2-MOFساخته شده در دمای محیطو محدوده فشار ۳۵ -۰بار توسط سیستم جذب آزمایشگاهی، اندازه گیری و نتایج توسط معادلاتSRK مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.