سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد جوکاری ششده – کارشناسی ارشد مهندسی نساجی_شیمی نساجی پژوهشکده علوم و فنون نوین اتکا
معصومه شرفی ماسوله – کارشناسی ارشد مهندسی مواد_سرامیک پژوهشکده علوم و فنون نوین اتکا ،تهر
رضا علیزاده – دکتری مهندسی شیمی پژوهشکده علوم و فنون نوین اتکا،تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر پس ازتهیه نمونه های الی رس براساس مکانیزم تبادل یونی بین نانورس و مقادیر متفاوتی از ترکیب الکیل امونیومی هگزادسیل تری متیل امونیم بروماید نانوالیاف کامپوزیتی پلی لاکتیک اسید PLA الی رس OC با روش ا لکتروریسی تهیه شدند. ویژگیهای نمونه های الی رس با تکنیکهای FTIR,XRD مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل نشان داد که فرایند اصلاح نانورس به خوبی انجام گرفته و خواص سطحی نانوذرات سیلیکاتی رس از ابدوستی به اب گریزی تغییر پیدا کرده و فاصله بین لایه های سیلیکاتی رس از ۱۲ انگسترم به نزدیک ترین ۲۲ انگسترم افزایش یافته است ویژگیهای نمونه های الکتروریسی شده نیز با تکنیکهای EDX,SEM مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج حاصل از SEM نشان داد که ذرات الی رس به خوبی در میان نانوالیاف پراکنده شده اند و همچنین قطر الیاف با حضور الی رس کاهش یافته است.