سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهزاد امینی کیا – کرج مشکین دشت پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

درپژوهش حاضر ساخت نانوکامپوزیت های زمینه آلومینایی تقویت شده با تیتانیومدی بورآید از طریق پروسه آسیاب مکانیکی مورد تحقیق قرارگرفته است مخلوط استوکیومتریک شامل اکسیدتیتانیوم اکسید بور و آلومینیوم برای این منظور انتخاب و تا ۸۰ ساعت آسیاب مکانیکی شدند تا از این طریق نانوکامپوزیت یاد شده در طی فرایند آسیاب به صورت مکانوشیمیایی ساخته شود پودرهای آسیاشده تحت آنالیزهای شناسایی SEM XRD قرارگرفتند مطابق با الگوهای اشعه X نانوکامپوزیت فوق بعد از حدود ۶۰ ساعت آسیاب مکانیکی ساخته شد از سوی دیگر نتایج نشان داد که افزایش زمان آسیاب تا ۸۰ ساعت صرفا موجب کاهش ابعاد نانوکریستالیت های ترکیب یاد شده می شود.