سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیامک اقتصادی – کارشناس ارشد مهندسی مواد
نادر پروین – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آزاده متاله – کارشناس ارشدمهندسی مواد
مریم صالحی – کارشناس ارشدمهندس یمواد

چکیده:

فرآیند متداول برای ساخت کامپوزیت تنگستن – مس آسیاکاری مکانیکی و سپس تف جوشی مخلوط پودری می باشد یکی ازم شکلات عملی مهم که درحین آسیاکاری اتفاق می افتد تمایل زیاد پودر به چسبیدن به ازار آسیاکاری می باشد دیواره ظرف و گلوله ها این چسبیدن باعثکاهش بازدهی آسیا می شود یکی از روشهایی که برای کاهش چسبیدگی پودر بکارمیرود اضافه کردن عامل کنترل کننده فرآیند می باشد دراین مقاله اثر هگزان و اسید استئاریک به عنوان عامل کنترل کننده فرآیند براندازه ذرات تحقیق شده است مورفولوژی پودرآسیا شده بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و محاسبات اندازه دانه با استفاده از الگوهای پراش اشعه ایکس بررسی شده است نتایج تحقیق نشان میدهد که استفاده از عامل کنترل کننده فرایندبصورت موثری باعث کاهش اندازه نهایی ذرات پودرآسیا شده می گردد استفاده از اسیاکاری تر با استفاده از هگزان باعث کاهش زمان تشکیل نانوکامپوزیت به ۱۰ ساعت می گردد.