مقاله ساخت نانوپودر هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل احتراقی و بررسی کاربرد آن در ترمیم ضایعات استخوان پاریتال موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: ساخت نانوپودر هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل احتراقی و بررسی کاربرد آن در ترمیم ضایعات استخوان پاریتال موش صحرایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروکسی آپاتیت
مقاله سل
مقاله ژل احتراقی
مقاله نانوذرات
مقاله استخوان پاریتال
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی نژاد ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیرنژاد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ساکی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم زاده لرکی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: امیرپور شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان کاربرد نانوذرات هیدروکسی آپاتیت در ترمیم ضایعات استخوان فک می باشد.
روش بررسی: در این تحقیق، نانوذرات هیدروکسی آپاتیت با فرمول شیمیایی Ca10(PO4)6(OH)2، به روش سل- ژل احتراقی در حضور اسید سیتریک به عنوان سوخت تهیه شدند. بدین منظور، از نیترات کلسیم ۴ آبه، اسید سیتریک و فسفات دی هیدروژن آمونیوم با استوکیومتری مناسب و آب یون زدایی شده استفاده شد. نانوذرات تولید شده به وسیله TG/DTA، XRD، FT-IR، SEM و TEM مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی نمونه ها به وسیله XRD ساختار هگزاگونال ذرات را تایید کردند. تصاویر SEM و TEM، ریخت شناسی و اندازه میانگین ذرات را نشان دادند. هم چنین به منظور شناسایی گروه های مختلف موجود در ساختار بلوری هیدروکسی آپاتیت، روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) مورد استفاده قرار گرفت. پس از ساخت پودر نانو هیدروکسی آپاتیت، ماده حاصله بر روی ترمیم استخوان پاریتال موش های صحرایی نر بالغ نژاد Sprauge Dawly به کار برده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که ماده ساخته شده ساختار هگزاگونال داشته و طبق تصاویر میکروسکوپ الکترونی اندازه نانومتریک دارد.
نتیجه گیری: پودر نانوهیدروکسی آپاتیت ساخته شده به روش سل-ژل احتراقی دارای خاصیت استئوکنداکتیو مشابه Bio Oss می باشد و التهاب بافتی مختصری ایجاد می کند.