سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سحر دانشیان – دانشکده مهندسی هسته ای, دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران) , تهر
حسین غفوریان – دانشکده علوم و فنون دریایی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, تهرا

چکیده:

کاربرد راکتورهای هسته ای برای تولید برق و رادیو ایزوتوپها دارای مشکل تولید پسماند می باشند. در این میانSr 137 و Cs90بیشترین سهم را بین نوکلوئیدهای موجود در پسماندهای شکافت دارند هم چنین به علت نیمه عمربالای آنها( حدود ۳۰ سال) جزء خطرناکترین آلاینده ها رادیواکتیو به شمار می روند.[ ۳] لذا لازماست تا این مواد خطرناک به نحوی جمع آوری شده و به شیوه ای ایمن دفن گردند. نانو زئولیتها با توجه به ساختار توخالی و وجود یون مثبت در آنها که می تواندبه آسانی باسایر یونها تعویضگردد جاذبهای مناسبی جهت فلزات قلیایی خصوصاً سزیم می باشند. در این طرح ابتدا نانوزئولیتx سنتز شده سپس سینتیک معادله ایزوترم مربوط به جذب بررسی شده و اثر پارامترهای مختلف نظیر دماpH، دانه بندی ، غلظت و زمان بر روی جذب بررسی گردیده است.