مقاله ساخت نانوذرات CaF2 با ناخالصی Tl و بررسی خصوصیات دزیمتری آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در سنجش و ایمنی پرتو از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ساخت نانوذرات CaF2 با ناخالصی Tl و بررسی خصوصیات دزیمتری آن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات
مقاله ترمولومینسانس
مقاله سنتز
مقاله کلسیم فلوراید
مقاله روش هیدرو ترمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی فر مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، نانوذرات Caf2:T1 به روش هیدروترمال ساخته شدند. ساختار، اندازه و شکل نانوذرات توسط دستگاه پراکندگی اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین شد. اندازه ذرات با توجه به نتایج به دست آمده از پراکندگی پرتو ایکس در حدود ۴۵ نانومتر است که با نتایج حاصل از آنالیز SEM در توافق است. تعداد قله ها در منحنی تابش ترمولومینسانس و پارامترهای سینتیک مربوط به هر قله به وسیله برنامه کامپیوتری مبتنی بر سینتیک مرتبه عام تعیین شدند. منحنی تابش این نانوذره دارای ۳ قله است.مقدار بهینه ناخالصی Tl برای بیشینه پاسخ ترمولومینسانس نسبت به پرتوهای گاما چشمه ۱ ،۶۰Co مول درصد به دست آمد. نمونه های ساخته شده دارای پاسخ ترمولومینسانس خطی تا بالای ۱۰۰۰ گری نسبت به تابش گاما چشمه ۶۰Co می باشند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که این نانوفسفر دارای شرایط بسیار مناسبی برای استفاده در دزیمتری در سطح دز بالاست.دیگر خواص دزیمتری این ماده نیز برای اولین بار بررسی شدند.