مقاله ساخت نانوذرات نقره و کنترل اندازه آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: ساخت نانوذرات نقره و کنترل اندازه آنها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات نقره
مقاله احیاء شیمیایی
مقاله پایدارساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فربد منصور
جناب آقای / سرکار خانم: بتوندی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق ساخت نانوذرات نقره و کنترل اندازه آن ها می باشد. نانوذرات کلوئیدی نقره با اندازه حدود ۳۰ نانومتر از طریق احیای شیمیایی نیترات نقره در محیط الکل اتانول ساخته شدند. به منظور کنترل اندازه نانوذرات، نمونه های مختلفی با تغییر عواملی از قبیل غلظت منبع نقره و عامل پایدارساز و همچنین نمونه هایی بدون عامل پایدارساز ساخته شده و تاثیر این پارامترها بر شکل و اندازه نانوذرات بررسی گردید. نانوذرات تهیه شده با SEM و همچنین آنالیز EDX مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند با افزایش غلظت نیترات نقره، اندازه متوسط نانوذرات افزایش می یابد و شکل کروی نانوذرات تغییر می کند. همچنین نتایج نشان دادند که حضور پایدار ساز باعث پایداری اندازه نانوذرات می شود، ولی افزایش عامل پایدارساز موجب افزایش اندازه متوسط ذرات می گردد. ساخت نانوذرات بدون استفاده از پایدارساز باعث رشد نانوذرات به میزان ۱۲۵ نانومتر در ساعت در محیط الکلی می گردد.