سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل بیابانی راوندی – دانشگاه کاشان
مهران رضایی –
زهره فتاح –

چکیده:

دراین پژوهش نانوذرات نقره به مقادیرمختلف با روشی ساده و متداول برروی پایه اکسید آهن نشانده شد و سپس این نمونه ها به عنوان کاتالیست درواکنش اکسیداسیون منوکسید کربن مورد استفاده قرارگرفت نمونه ها توسط آنالیز Xrd و میکروسکوپ الکترونی عبوری tem تعیین مشخصات شدند نتایج این تحقیق نشان میدهد که تلقیح ذرات نقره تام یزان ۲۰درصد روی Fe2O3 سبب افزایش چشمگیر فعالیت این کاتالیست ها نسبت به اکسید آهن خالص شده و دمای تبدیل کامل منوکسید کربن را حدود ۲۰۰درجه سانتیگرادکاهش میدهد نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد روش خوراک دهی مستقیم و اعمال نکردن شرایط آماده سازی اثربهتری روی عملکرد نانوکاتالیست های نقره برپایه آهن دارد.