مقاله ساخت نانوذرات فریت نیکل روی با جانشانی مس به روش سل – ژل و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۵۱۱ تا ۵۱۸ منتشر شده است.
نام: ساخت نانوذرات فریت نیکل روی با جانشانی مس به روش سل – ژل و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی آن ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات
مقاله فریت نیکل
مقاله روی با جانشانی مس
مقاله روش سل
مقاله ژل
مقاله ویژگی های مغناطیسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیایی فر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شلیلیان هدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عمیقیان جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش نانوذرات فریت نیکل روی جانشانی شده به وسیله مس با ترکیب x=0,1-0, 6) Ni0.3 Zn0.7-xCuxFe2O4 روند پلکانی ۰٫۱) با استفاده از روش سل- ژل تهیه شد. ساختار بلورین نمونه های جانشانی شده با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD)، آنالیز گرمایی TG-DTA، بیناب سنجی فروسرخ (FT-IR) و نگاره هایSEM   TEM وانجام گرفت. ویژگی های مغناطیسی نمونه ها با استفاده از مغناطیس سنج نوسانی (VSM) اندازه گیری شد. بررسی منحنی پسماند مغناطیسی نشان داد که مقدار مغناطش اشباع با افزایش میزان جانشانی مس تا x=0.3 افزایش می یابد و به مقدار بیشینه خود می رسد، سپس با افزایش بیشتر مس، افت شدیدی می کند. وادارندگی مغناطیسی (Hc) با افزایش مقدار x روند صعودی داشت که این به افزایش ناهمسانگردی مغناطوبلوری یون هایCu2+ در مقایسه با یون هایZn2+ ارتباط دارد.