سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان چکرائی – کارشناس ارشد مهندسی آب
حمیدرضا صفوی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هربهره برداری از مخزن را نمی توان با نادیده گرفتن منابع آب زیرزمینی انجام داد چرا که غافل شدن از هریک از این دو منبع مشکلات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت دراین تحقیق ابتدا نیازهای پایین دست سد اعم از نیاز شرب کشاورزی زیست محیطی و صنعت براورد شده است سپس پتانسیل آب زیرزمینی درتامین این نیازها محاسبه شده است درنهایت سههم سد دربرآورده کردن این نیازها مشخص شده است باتوجه به اینکه بهره برداری انجام گرفته درطی ۲۰ سال گذشته مورد تایید مدیران بهره برداری می باشد لذا مدلهای فازی برای ماه های مختلف ساخته شده است که درساخت این مدلها بطور مستقیم از داده های موجود که عبارتند از حجم ورودی به مخزن حجم سد حجم خروجی از مخزن و نیز نیاز پایین دست استفاده شده است و درپایان مقایسه ای بین خروجی این مدلها با بهره برداری انجام شده صورت گرفته است نتایج نشان میدهد که مدل فازی ساخته شده از پایداری بیشتری برخوردار می باشد.