مقاله ساخت محصولات گچی با خواص بهبودیافته با استفاده از مواد افزودنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: ساخت محصولات گچی با خواص بهبودیافته با استفاده از مواد افزودنی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گچ مقاوم به آب
مقاله پالپ
مقاله استحکام شکست
مقاله وزن مخصوص حجمی
مقاله افزودنی های گچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: منشی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مقاله تولید محصولات گچی مقاوم به آب می باشد. در ابتدا نمونه های ساخته شده با ترکیب گچ و افزودنی های مختلف تولید و سپس مطابق با شرایط استاندارد ASTM test 1396 میزان درصد آب جذب شده تعیین شد. سپس توسط دستگاه تست شکست، میزان استحکام شکست سرد آنها اندازه گیری شد و وزن مخصوص نمونه ها نیز تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصل، مواد افزودنی مورد استفاده به دو دسته سبک کننده و استحکام دهنده تقسیم شده که در مرحله ساخت نمونه ها با انتخاب افزودنی از هر گروه به بررسی تاثیر افزودنی سوم پرداخته شد. حاصل بررسی ها شناسایی ترکیب برتر گچ به همراه پالپ و سیمان و سریشیم بود که با افزایش سریشیم خواص محصول به شدت بهبود می یافت. با بررسی نتایج حاصل از پرتونگاری اشعه X (XRD) ، با افزایش سریشیم در ترکیب، تغییر فازی در ترکیب مشاهده نشد ولی در تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تاثیر افزایش سریشیم بر ساختار ترکیب کاملا مشهود بوده ولی ترکیب ساخته شده بسیار کندگیر بوده که برای رفع این ایراد از ماده کلرید سدیم کمک گرفته و حاصل آن علاوه بر زمان گیرش مناسب، بهبود خواص محصول نیز شد. بهترین ترکیب شامل ۱۰۰ گرم گچ، ۱۵ گرم سیمان، ۵ گرم پالپ، ۱۵ گرم سریشیم و ۲۰ گرم کلرید سدیم بدست آمد.