سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد دهقانی – بخش مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز
عبدالغفار برزگر – بخش مهندسی مواددانشگاه شیراز
محمدحسین شیخی – بخش مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین پژوهش پس از آماده سازی نمونه ها و تهیه محلول مورد نظر عملیات لایه نشانی به روش چرخشی روی زیرلایه فولاد ضدزنگ L316 انجام شده و نمونه ها پس از خشک کردن تحت عملیات حرارتی پخت قرارگرفتند پارامترهای مختلف ساخت لایه های نازک PZT به روش سل – ژل جهت دستیابی به فیلم با کیفیت مناسب و با ضخامتهای مختلف ارزیابی و بهینه سازی گردید از تصاویر SEM و آنالیز xRD برای بررسی مورفولوژی سطح و وضعیت کریستالی لایه ایجاد شده استفاده شد درضمن خواص مختلفیچون ضریب دی الکتریک تانژانت تلفات، پلاریزاسیون باقیمانده Pr و میدان مجبور کننده EC بارسم منحنی هیسترزیس P-E اندازه گیری شد نتایج اولیه بدست آمده از این مطالعه نشانداد که لایه ایجاد شده خواص مناسبی دارد.