سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

درسالهای اخیر استفاده ازت رکیب NiTi جهت ساخت قطعات جایگزین استخوان مورد توجه قرارگرفته است دراین تحقیق ساخت این قطعات به روش متالورژی پودر با استفاده از پودرهای عنصری نیکل و تیتانیم انجام شده است استفاده از تفجوشی در فاز مایع پودرهای تیتانیم هیدروژن دار باعث ایجاد ترکیب NiTi بسیار همگن و عاری از ترکیبات ناخواسته شدهاست همچنین خواص قطعات جهت کاربردهیا پزشکی بررسی شده است مدول الاستیک قطعه ی تولیدی GPa 3/8 محاسبه شده است که نزدیک به مدول الاستیک استخوان زیر GPa 20 می باشد. نشان داده شده است که قطعات ساخته شده دارای خواص حافظه داری بوده و ا قابلیت بازیابی کرنش تا ۲ در صد را براحتی دارا هستند.