سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد محمدی گنگرج – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – انتخاب و شناسایی مواد – دانشگاه سمن
علی حبیب الله زاده – دانشیار دپارتمان مهندسی و علم مواد- دانشگاه سمنان
مرتضی نظری خرم ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – انتخاب و شناسایی مواد – دانشگاه سمن

چکیده:

روش به کار برده شده برای ساخت فوم ، پودر فضا ساز است که د راین روش پودر مس با ذرات کروی کربامید به عنوان فضاساز مخلوط شده است سپس مخلوط پودری د قالب استوانه ای تحت فشارهای مختلف فشرده شده تا فشار فشرده سازی بهینه بریا ساخت فوم بدست آید. بعد از فشرده سازی ، ذرات کربامید توسط آب جاری حذف شده ، سپس عملیات تف جوشی روی قطعه انجام شده است . ساخت فوم در چهار محدوده اندازه ذرات کربامید انجام شده که درصد حجمی کربامید ثابت د رنظر گرفته شده ، است همچنین در یک محدوده اندازه ذرات کربامید درصد حجمی آنها تغییر داده شده است. یافت شد که فوم هایی با اندازه تخلخل های در محدوده ۱ تا ۳ میلیمتر و محدوده درصد حجمی کربامید از ۶۰% تا ۷۵% را می توان تولید کرد. همچنین مشخص شد که شکل سلول ها متاثر از شکل ذرات کربامیداست و چگالی نسبی فوم ها با تغییر درصد حجمی تخلخل ها تغییر می کند. به منظور اکسید نشدم فوم ها حین تف جوشی حول فوم با پودر ذغال پوشانده شده است.