مقاله ساخت فوم آلومینیومی به روش ARB و بررسی خواص اتصال آن در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مواد نوین از صفحه ۲۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: ساخت فوم آلومینیومی به روش ARB و بررسی خواص اتصال آن در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوم آلومینیومی
مقاله نورد تجمعی
مقاله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی دولت آبادی سیدجلیل
جناب آقای / سرکار خانم: توحید سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش ایجاد اتصالی با خواص مناسب روی فوم های آلومینیومی می باشد. در این پژوهش، ورق های آلومینیوم خالص تجاری با ابعاد ۲۰۰´۱۰۰´۱mm پس از آماده سازی و برس زنی به همراه ۲% وزنی از پودر هیدرید تیتانیم روی هم انباشته شده و با استفاده از روش نورد تجمعی (ARB)، تا ۴ پاس با ۵۰ %کاهش ضخامت، نورد شدند. سپس عملیات حرارتی در دماهای گوناگون ۵۰۰-۶۵۰oc و زمان های ۱۰ و ۲۰ دقیقه جهت فوم سازی روی تعدادی از ورق های ARB شدهانجام گرفت و تاثیر دما و زمان نگهداری در کوره بر چگالی و درصد تخلخل فوم تولید شده به وسیله آزمون ارشمیدس اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که فوم های تولید شده در دمایی نزدیک به دمای ذوب آلومینیوم درصد تخلخل بیش تری دارند. فوم های تولید شده از روش ARB، به وسیله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) در سرعت های گوناگون چرخشی ۵۶۰ ۱۱۰۰rpm و سرعت پیشروی ۲۵mm/min جوشکاری شدند و بررسی مقطع اتصال فوم جوشکاری شدهنشان داد که اتصال مناسب با خواص قابل قبول به وسیله FSW، قابل دست یابی می باشد و با افزایش سرعت چرخشی، سختی در ناحیه هم زده فوم افزایش می یابد.