سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمود همتی – پژوهشگاه صنعت نفت
بنت الهدی قلی زاده – پژوهشگاه صنعت نفت
محمد امیری – پژوهشگاه صنعت نفت
آناهید ثابت قدم – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

جداسازی گازی توسط انتقال انتخابپذیر درغشاهای پلیمری یکی ازشاخه های به سرعت درحال رشد فناوری غشایی است دراین مقاله ابتدا پس از بررسی به چگونگی ساخت غشای آمیخته Mixed Matrix از مواد پلی دی متییل سیلوکسان PDMS به عنوان فاز ماتریس و همچنین پلی اتیلن گلایکول PEG و ذرات سیلیکا به عنوان فازهای توزیع شده دردرون غشا پرداخته می شود درادامه آنالیزهای ساختاری مربوط به غشا ساخته شده از جمله AFM,SEM آورده شده است که تحلیل آنها مبنی برمشاهدات ناشی از نتایج آنالیز آورده شده است خواص عبورپذیری و جداسازی غشاهای ساخته شده درمورد مخلول گازهای ترش درشرایط مختلف دما فشار و غلظت بررسی شده است نتایج حاصل از تراوایی برروی غشای مذکور نشان میدهد که خواص تراوایی غشا به منظور شیرین سازی گاز با افزایش فشار تاحدود ۱۰ بار افت می کند البته خواص عبورپذیری به منظور کاربرد آن درشیرین سازی مناسب می باشد لیکن انتخاب پذیری غشای مذکور نمی تواند رضایت بخش باشد.