سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حامد سلیمانی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز_مرکز تحقیقات جامع فناوری غشاء
علی اکبری – دانشگاه صنعتی سهند تبریز_مرکز تحقیقات جامع فناوری غشاء
محبوبه شهابی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز_مرکز تحقیقات جامع فناوری غشاء
رضا یگانی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز_مرکز تحقیقات جامع فناوری غشاء

چکیده:

در این کار تحقیقی غشای الیاف توخالیPVDF به روش اندرکنش بین حلال و غیر حلال ساخته شد.در فرآیند ساخت غشا ازNMP به عنوان حلال و از آب و پروپانول به عنوان غیر حلال استفاده شد.تاثیر غلظت پلیمر در محلول اولیه، نوع غیر حلال و تخلخل حاصله مورد بررسی قرار گرفت. غشاها عبوردهی مناسبی از آب را نشان دادند. از غشاهای ساخته شده می توان در فرآیندهای گوناگون ازجمله جداسازی مخلوط گازها، تصفیه آب و همچنین به عنوان تماس دهنده های غشایی استفاده نمود