سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد ایرانی – دانشگاه تهران
مجید سعیدی – دانشگاه تهران
سید محمد علی موسویان – دانشگاه تهران
علیرضا کشتکار – سازمان انرژی اتمی

چکیده:

باتوجه به ساخت فیبرپلی اتیلن آمین – سیلیکا به کمک روش الکتروریسی ساخت غشای نانوفیبرپلیمری پلی اتیلن آمین – سیلیکا تحت شرایط مختلف الکتروریسی بعد از حل شدن درمحلول متانول مورد بررسی قرارگرفته است از بین پارامترهای موثردرتشکیل غشای نانوفیبرپلیمری اثرولتاژ فاصله نوک نازل تاصفحه جمع کننده و سرعتتزریق محلول مورد بررسی قرارگرفته است.