مقاله ساخت غشای نانومتخلخل پلی (وینیلیدن فلوئوراید) و بررسی عملکرد آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۱۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ساخت غشای نانومتخلخل پلی (وینیلیدن فلوئوراید) و بررسی عملکرد آن
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی (وینیلیدن فلوئوراید)
مقاله روش جدایی فازی
مقاله بلورینگی
مقاله جدایی اسپینودالی
مقاله فراتصفیه
مقاله پس زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یونس نیالهی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بوجاران مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، غشای نانومتخلخل پلی (وینیلیدن فلوئوراید (PVDF) (از روش ترغیب جدایی فازی به وسیله غیرحلال در دمای محلول سازی ۷۵oC و دمای حمام انعقاد ۲۰oC تهیه شد. مکانیسم تشکیل غشای PVDF (ریخت شناسی) و عملکرد آن (شار آب خالص و بازده پس زنی ۷ ترکیب زیستی) نیز مورد بررسی قرار گرفت. در تشکیل این غشا، جدایی بینودالی مکانیسم غالب بوده و بلورینگی و جدایی اسپینودالی سبب تشکیل ساختار گرانولی در سطح غشا و دیواره درشت تهی جاها شدند. اندازه حفره های غشا به وسیله روش بارت ـ جوینر ـ هالندا (BJH) اندازه گیری شد. این روش نشان داد که اندازه حفره های این غشا در مقیاس نانو است (یعنی ۲۷-۱۸ نانومتر). شار آب خالص و پس زنی ترکیب زیستی دکستران آبی در فشار ۲۰۰ کیلوپاسکال برای این غشای PVDF به ترتیب  23.60L/m2hو %۹۲٫۵ بودند که به وسیله دستگاه فراتصفیه مورد اندازه گیری قرار گرفتند.