سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام جنت دوست – دانشگاه صنعتی ارومیه
علی اکبر بابالو – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
فرهنگ عباسی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سیما رضوان طلب – دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

غشاهای هیبریدی دارای ترکیبی از ویژیهای مثبت غشاهای سرامیکی و پلیمری هستند پایه های سرامیکی متخلخل عمدتا دارای گروه های هیدروکسیل سطحی هستند که به سادگی با اجزایی مانند ارگانوسیلها سیلیکونها الکلها و غیره واکنش میدهند این اجزا می توانند به عنوان عوامل فعال درسطح غشا با حاکم ساختن مکانیزم حلالیت نفوذ به جذب و نفوذ گازها کمک کنند دراین تحقیق به منظور ساخت غشاهای هیبریدی پلی دی متیل سیلوکسان PDMS روی پایه های سرامیکی کامپوزیتی از فن آوری نوین کامپوزیت ها برای ساخت پایه های سرامیکی این غشاها با ساختارهای نانومتری کنترل شده استفاده شده است. سپس لایه انتخابگر PDMS نیز با روش غوطه ورسازی روی پایه های سرامیکی نانوکامپوزیتی درشرایط مختلف کشیده شد. نتایج شنشان داد غشای هیبریدی ساخته شده با دمای پیش آماده سازی ۱۴۰درجه و سه لایه پلیمری به ترتیب با غلظت های ۷و۵وو۱۵ درصد وزنی PDMS درحلال به ترتیب درلایه های اول تا سوم دارای بهترین انتخابگری بیش از ۲۵ درفشار۲ بار است.