سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،مرکز تحقیقات جامع غش
محبوبه شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،مرکز تحقیقات جامع غش
حامد سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،مرکز تحقیقات جامع غش
رضا یگانی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز،مرکز تحقیقات جامع غشاء

چکیده:

دراین کارتحقیقی غشا الیاف نازک توخالی پلی اتیلن خطی با رقیق کننده روغن معدنی با استفاده از روش جدایش فازی با القا حرارتی ساخته شده قطر خارجی غشا ۱/۶و قطرداخلی آن ۰/۸ میلی متر است غشاهای ساخته شده دردو استخراج کننده نرمال هگزان و اتانول قرارگرفتند که تصاویر SEM نشان دهنده متورم شدن ساختارهای آمورف غشا پلی اتیلن با هگزان و کاهشتخلخل می باشد درحالیکه این پدیده دراستفاده از اتانول به عنوان استخراج کننده مشاهده نشد.