سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی ترکمانی – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، نرمافزار، واحد پژوهش کارخانجات مخابرا
سیدحسین احمدی – کارشناس ارشد ابزار دقیق و اتوماسیون، واحد پژوهش کارخانجات مخابراتی ای
محمدرضا خدابخشی – مدیر پژوهش، واحد پژوهشکارخانجات مخابراتی ایران

چکیده:

با توجه به گران شدن قیمت انرژیهای فسیلی و پایان پذیر بودن اینگونه انرژیها، امروزه محققین به فکر استفاده از انرژیهای نوین و تجدید پذیر برای جایگزین کردن آنها هستند. سیستمهای خورشیدی یکی از بهترین گزینهها برای مناطق گرمسیر میباشند. در کشور ما نیز این فناوری در حال توسعه است. از آنجا که سیستم بومی مناسبی برای استفاده در مناطق مختلف کشور پیادهسازی نشده است و بیشتر سیستمهای مورد استفاده در کشور از نمونههایخارجی و بسیار گران قیمت میباشند، لذا نمونه تحقیقاتی سیستم برق خورشیدی برای یک اتاق آزمایشی با بار ۱۵۰۰ واتACو با فعالیت ۸ ساعت در شبانه روز در واحد پژوهشکارخانجات مخابراتی ایران طراحی و پیادهسازی گردید. در این مقاله قطعات و اجزای تشکیل دهده این سیستم معرفی شده و خصوصیات و عملکرد هر یک از آنها شرح داده شده است. سپسنحوه طراحی و انجاممحاسبات لازم برای این سیستم ارائه گردیده است. با توجه به قیمت بالای اجزای تشکیل دهنده سیستمهای خورشیدی، این دستگاه طوری طراحی شده است که با کمترین قیمت ممکن، بیشترین بازدهی را داشته باشد و همچنین محافظت مناسبی از اجزای سیستم، مخصوصا باتریها و بار خروجی انجام شود. با تغییرات بسیار کمی در طراحی سیستم میتوان از آن برای بارهای خروجی مختلف و یا بارDCنیز استفاده نمود.