مقاله ساخت سیلیکاژل دانسیته پایین با استفاده از مایع های فوق بحرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: ساخت سیلیکاژل دانسیته پایین با استفاده از مایع های فوق بحرانی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیلیکاآئروژل
مقاله استوژل
مقاله سیلیکاژل
مقاله دانسیته پایین
مقاله هیدروژل
مقاله سیلیکاسل
مقاله سل ژل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری دوست ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رخشان قیس
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیلیکاژل با دانسیته پایین به روش های گوناگون تهیه می شود. روش استفاده از سدیم سیلیکات به عنوان منبع سیلیکون برای تهیه هسته اولیه سیلیسیلیک اسید، با توجه به فراوانی، تولید داخل و قیمت ارزان مواد اولیه مصرفی؛ یکی از روش های مناسب و بومی می باشد. در این پژوهش پس از بررسی اسناد و مدارک علمی، روش مناسب برای ساخت سیلیکاژل با دانسیته پایین بر اساس مواد اولیه ارزان قیمت و مسیر ساده انتخاب شد. در روش منتخب همانند روش معمول، هیدروسل از واکنش سدیم سیلیکات با سولفوریک اسید تهیه شد. با انجام آزمایش های گوناگون، عامل های موثر در کاهش دانسیته مانند زمان گیرش، قلیایی نمودن محیط شستشوی هیدروژل، استفاده از حلال های با کشش سطحی پایین در تهیه الکوژل و یا استوژل و پخت آنها در دما و فشار بحرانی این حلال ها مورد بررسی قرار گرفت و دستیابی به فراورده ای با دانسیته ۰٫۱۸ g/cm3، ظرفیت جذب %۷٫۵ در رطوبت نسبی ۶۰%، اندازه ذره های ۱۷ میکرون و سطح فعال (موثر) ۲۳۰ m2/g با به کارگیری استوژل در نقطه فوق بحرانی استن محقق شد.