سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد علی صالحی – استادیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
مجید شکرزاده – کارشناس ارشد رشته شیمی آلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
رحمان کرامتی فرهود – کارشناس ارشد رشته مکانیک- تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
مهدی شکرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

مقاومت الکتریکی تمامی نیم رساناها با افزایش دما، کاهش می یابد اما اغلب نیم رساناها به علت ترد و شکننده بودن، نسبت به تغییرات فشار عکس العمل بخصوصی نشان نمی دهند. با ساخت کامپوزیت نیمه هادی انعطاف پذیر و اندازه گیری تغییرات مقاومت الکتریکی می توان تغییرات فشار را ثبت کرد. در تحقیق حاضر مونومر پیرول به روش پلیمریزاسیون فاز بخار بر روی سابستریت کاغذ فیلتراسیون با مشخصه DP150125 تهیه گردید. انجام پلیمریزاسیون به روش فاز بخار امکان تهیه کامپوزیت پلی پیرول-سلولز، کاملا انعطاف پذیر و رسانای الکتریسیته را فراهم می کند که مجموع این دو خاصیت ساخت سنسور فشار با تکرارپذیری مطلوب را امکان پذیر می کند. تغییرات مقاومت الکتریکی نمونه در مقابل فشار در چهار زمان مختلف: در لحظه بعد از ساخت، یک ساعت ، یک روز و در نهایت یک ماه بعد از ساخت بررسی شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده تکرارپذیری بالای نمونه است. همچنین مورفولوژی نمونه ساخته شده با استفاده از تصاویر SEM بررسی شده است.