سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا همت زاده – گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
احمد محمدی – گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده:

سلولهای خورشیدی رنگدانهای انعطاف پذیر از نسل جدید سلولهای فوتوولتائیک میباشند که در سالهای اخیر به علت سهولت ساخت، هزینهی پائین تولید و راندمان خوب آنها نسبت به سلولهای خورشیدی آلی مورد توجه قرار گرفتهاند. در این پژوهش بااستفاده از رنگدانههای طبیعی از قبیل برگ سبز، آب آلبالو و… و همچنین رنگدانهیN719 نشان میدهیم که انتخاب نوع رنگدانه تاثیر به سزایی در بهرهی سلول دارد و با انتخاب رنگدانهی مناسب میتوان به بهرهی قابل قبولی دست یافت. به منظور ترویج فرهنگ استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر و گسترش پژوهش در این زمینه، با استفاده ازرنگدانههای طبیعی یک کیت آموزشی سلول خورشیدی نانو ساختاری طراحی و تولید کردهایم که قابل استفاده در کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی جهت ساخت و آموزش مفاهیم اساسی تبدیل انرژی خورشیدی و اهمیت سلول خورشیدی میباشد