سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف حجت – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی بخش مهندسی مکانیک
حسین صیادزاده – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی بخش مهندسی مکانیک
محمد فقیه ایمانی – هسته تحقیقاتی ماشین بینایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

چکیده:

پسته های با عیوب ظاهری پوسته و مغز علاوه بر کاهشت مایل خرید مصرف کننده محیط مناسبی برا رشد لارو حشرات و قارچهای مولد آفلاتوکسین هستند این عیوب شامل پوسته سبز باقیمانده لکه های روغنی و لکه های تیره رنگ روی پوسته و نیز سوراخ شدن یا شکسته شدن مغز می باشد دستگاه درجه بندی پسته به منظور تفکیک پسته های معیوب از سالم نمونه سازی شده است این دستگاه شامل اجزا مکانیکی الکترونیکی ونرم افزار ی است که توانایی جداسازی پسته های دهان بسته و پسته های با لکه هایتیره رنگ روی پوسته را دارا می باشد در حال حاضر نمونه آزمایشی ساخته شده قادر است پسته های دهان بسته را بدون خطا و پسته های با لکه های تیره رنگ پوسته را با ۵ درصد خطا از پسته های سالم جداساز ی کند.