سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی بسمی – دبیرستان مفید

چکیده:

دراین مقاله ساخت دستگاه انتقال انرژی به صورت بی سیم ارائه شده است. برای انتقال انرژی ازطریق بی سیم از طریق دوترانسفورماتور مسطح باهسته هوایی درفرکانس بالایکی به عنوان فرستنده ودیگری به عنوان گیرنده استفاده شده است. انرژی ازاین روش درحالت فرکانس تشدیدمدارمنتقل می گرددتاتلفات انتقال به حداقل برسد.دراین مقاله آزمایش های متنوع جهت مشخص نمودن حساسیت سیستم انتقال بی سیم نسبت به تغییرفاصله ترانس فرستنده وگیرنده تغییرنسبت دورسیم پیچ های اولیه وثانویه تغییرزاویه صفحات گیرنده وفرستنده وسطح مقطع سیم پیچی ترانس های فرستنده وگیرنده بررسی شده است