سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حاجیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
علیرضا معینی – کارشناس ارشد فیزیک هسته ای

چکیده:

دراین مقاله ساخت یک دزیمتر پرتوهای هستها ی با حساسیت بالا جهت استفاده دراندازه گیری تشعشعات رادیواکتیو درزیست بومهای بیابانی ارایه میگردد میزان اندازه گیری شده می تواند برنامه ریزان و حامیان محیط زیست و نیز سلامتی انسانهایی که دربازه های نزدیک به بومهای بیابانی اسکان یافته اند را جهت اندیشیدن تمهیدات مناسب یاری بخشد ایندزیمتر علاوه برقابلیت حمل و نقل آسان و قیمت تمام شده پایین نسبت به مشابه خارجی خوددارای حساسیتی بالاتر نیز میبا شد که دقت آن درتحقیقاتی ایمنی زیستی و سلامتی انسان ها تضمین می نماید دراین مقاله منحنی های درخشندگی محوشدگی و حساسیت این دزیمتر نیز ارایه میگردد تا قابلیت های آن دربررسی مخاطرات زیستی تشعشعات هسته ای به خوبی نشان داده شود