سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده عاطفه هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد، گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد منشی – استاد، گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تولید درجای کامپوزیت آلومینیوم-(کاربیدکروم/ آلومینا) ازپودرهای اکتیو سازی شده ی کروم، کربن،آلومینیوم وآلومینا هم زمان با عملیات تف جوشی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا این پودرها برطبق رابطه استوکیومتری با هم مخلوط شدند و در آسیاب گلوله ای سیاره ای با سرعت ۳۶۰ دور بر دقیقه و نسبت گلوله به پودر ۱:۲۰ در زمان های ۵ ۱۰ ۲۰ و ۶۰ ساعت، تحت فعالسازی مکانیکی(آسیاب کاری) قرار گرفتند. از نمونه هایی از پودر فعال سازی شده قرص هایی با قطر ۵ و ارتفاع ۱۰ میلی متر تهیه شدو در دمای ۷۰۰ درجه و به مدت زمان ۹۰ دقیقه و دمای ۹۰۰ درجه سیلسیوس و به مدت زمان ۹۰ تف جوشی شد. مشخصه یابی محصولات با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکسXRD) انجام شد. بررسی هایXRD نشان داد که توسط آسیاب کاری مکانیکی تنها اندازه ذرات کاهش یافته در حالی که اثری از تشکیل کاربید مشاهده نشد.این درحالی بود که الگویXRD پلت های عملیات حرارتی شده وجود کاربید کروم را تأیید نمود. مقایسه نتایج این آزمایشات با نتایج حاصل از تحقیقات دیگران حاکی از این بود که آسیاب کاری و افزودن آلومینا تأثیر بسزایی در کاهش دمای انجام واکنش و تولید کاربیدکروم داشته است