سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مومنی نسب – کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی، یزد، شرکت موکت فیروزه یزد
سیدمنصور بیدکی – دانشیار، دانشگاه یزد، دانشکده فنی، گروه مهندسی نساجی
عباسعلی حیدری – استادیار، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

در سالهای اخیر، روشهای مختلف چاپ به عنوان وسیلهای برای تولید کم هزینه قطعات و وسایل الکترونیکی، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. چاپ جوهرافشان یکی از نوید بخشترین روشهای چاپ استکه بوسیله آن میتوان اجزاء مدارها را در یک مرحله بر روی هر نوع زیر لایه به صورت چاپی تهیه نمود. در این تحقیق؛ از روش چاپ جوهرافشان، برای استحصال شیمیایی نانو ذرات نقره۲۰۰-۱۰nmبوسیله پاشش محلولهای نیترات نقره و آسکوربیک اسید بر روی زیر لایه انعطافپذیری همچون پارچه استفاده شده است. طرحهای نقرهای چاپی؛ جهت کاربرد آنها به عنوان خازن در مدارهای الکتریکی مورد آزمایش قرار گرفتند.بررسیهای الکتریکی صورت گرفته نشان دهنده شباهت عملکردی خازنهای تهیه شده به روش چاپی با خازن- های متداول میباشد.