سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ارمان رئوفی – پژوهشگاه نیرو -گروه انرژ یهای نوکارشناس ارشد
امیرحسین قبادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، علم و صنعت
حامد محبی – کارشناس ارشد ، پژوهشگاه نیرو، شهرک غرب، انتهای پونک
سیدرضا محمودی – کارشناس ارشد ، پژوهشگاه نیرو، شهرک غرب، انتهای پونک

چکیده:

ساخت پیل سوختی اکسید جامد گروه پیل سوختی پژوهشگاه نیرو توسط دو روش بسیار پرکاربرد ریخته گری نواری وچاپ صفحه ای انجام گرفت و نتایج به دست آمده با یک نمونه تجاری (پیل خریداری شده از شرکت(NexTech مقایسه گردید. از روش اول از ریخته گری نواری به منظور ساخت زیرلایه آند ی از جنسNiO/YSZو از روش چاپ صفحه ای برای تولید الکترولیت از جنسYSZو کاتد از جنسLSMاستفاده شد . همچنین در روش دیگری از ریخته گری نواری برای ساخت لایه نازک الکترولیت و کاربرد آن در سل نیز مورد مطالعه قرار گرفت . بررسی های ریزساختاری و عملکردی نشان داد هر دو روش با کنترل مناسب در ریزساختار توانایی ساخت سل با عملکرد مناسب (حتی در دمای پایین ۷۰۰C را دارند و علاوه بر اقتصادی بودن دارای کیفیت بالا در تولید آزمایشگاهی و صنعتی می باشند.