سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حامد محبی – گروه انرژی های نو- پژوهشکده انرژی و محیط زیست-پژوهشگاه نیرو
امیر حسین قبادزاده – گروه انرژی های نو- پژوهشکده انرژی و محیط زیست-پژوهشگاه نیرو
حامد اصلان نژاد – گروه انرژی های نو- پژوهشکده انرژی و محیط زیست-پژوهشگاه نیرو
حمیدرضا صوابیه – گروه انرژی های نو- پژوهشکده انرژی و محیط زیست-پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در مقاله حاضر فرایند به کار گرفته شده در گروه پیل سوختگی پژوهشگاه نیرو جهت ساخت سل پیل سوختگی اکسید جامد مورد بررسی قرار گرفته و مشخصات سل سلخته ارائه می گردد. روش های ریخته گری نواری و اسکرین پرینت برای ساخت اجزای مختلف تک سل پیل سوختی اکسید جامد مورد استفاده قرار گرفت . جنس اند NiO-YSZ ، جنس LSM و جنس الکترولیت YSZ انتخاب گردید. مشخصات سل ساخته شده با استفاده از میکروسکوپ نوری استریو و همچنین SEM مورد بررسی قرار گرفت. همچنین کارایی و مشخصات الکتریکی سل ساخته با استفاده از سیستم طراحی و ساخته شده در گروه پیل سوختی پژوهشگاه نیرو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که سل ساخته شده مشخصات و کارایی بسیار نزدیک به نمونه هایی تجاری موجود در بازار دارد.