سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناهید حسین فخرآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
علی اصغر روحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
افشین فرح بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از بهترین روش‌های ردیابی مقادیر کم گلوکز، استفاده از بیوسنسوری بر پایه آنزیم گلوکز اکسیداز است. در این مقاله، الکترود بیوسنسور با عنوان AUnano/CPE با ترکیب۳۰۰ میکرولیتر نانوذرات کلوئیدی طلا، ۳۶ میکرولیتر روغن پارافین و ۱۰۰میلی گرم پودر گرافیت کربن ساخته شده است. جریان سنجی بیوسنسور با قرارگیری الکترود AUnano/CPE در غشاء نیمه تراوایی، حاوی ۱۰ میلی گرم آنزیم گلوکز اکسیداز و ۱ میلی لیتر بافر فسفات ۰/۱ مولار صورت گرفته است. با اکسید شدن گلوکز توسط آنزیم گلوکز اکسیداز و کاهش ایزوله الکتریکی پوسته پروتئینی آنزیم، توسط نانوذرات کلوئیدی طلا، ردیابی گلوکز در غلظت های مختلف امکان پذیر گردید. طراحی آزمایش به روش تاگوچی بر اساس دو فاکتور غلظت گلوکز و pH بافر فسفات صورت گرفته و مقادیر بهینه برای این دو فاکتور به ترتیب ۱ و ۶ میلی مولار معرفی شده است.