سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی خانزادی – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
علی رضا چاله کایی – کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
رسول احمدی – استادیار، پژوهشکده ساختمان و مسکن، تهران

چکیده:

در این تحقیق امکان استفاده از سنگدانه های اسکوریا و لیکای موجود در کشور به منظور تولید بتن سبکدانه پرمقاومت بررسی شدهاست. بر اساس طرح های اختلاط مختلف و استفاده از روش های مرسوم، تولید بتن سبکدانه ای با مقاومت فشاری بیشتر از ۴۰ مگاپاسکال که بتوان آنرا در بتن مسلح و پیش تنیده بکار برد، ممکن شد. به منظور بررسی مشخصات مکانیکی کوتاه مدت این نوع بتن پرمقاومت آزمایش های مختلفی چون وزن مخصوص بتن، مقاومت فشاری، مقاومت کششی (شکافت)، مدول الاستیسیته استاتیکی و ضریب پواسون انجام شد . مشخص گردید که با افزایش وزن بتن به وسیله تغییر در بافت دانه بندی، مقاومت فشاری، کششی (شکافت) و مدول الاستیسیته بتن های مورد آزمایش افزایش یافته است. استفاده از دوده سیلیسی نیز در بهبود مقاومت فشاری و کششی (شکافت) این بتن ها مؤثر بوده است . با مقایسه برخی از رایجترین روابط ارائه شده در آئین نامه های موجود به منظور تخمین مقاومت کششی (شکافت) و مدول الاستیسیته، انطباق نتایج ثبت شده در آزمایش ها با روابط ذکر شده بررسی گردید.