سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداعلی موسوی – تهران، دانشگاه علم وصنعت، دانشکده شیمی
محمدرضا میلانی حسینی – تهران، دانشگاه علم وصنعت، دانشکده شیمی
محمدصفی رحمانی فر – تهران، دانشگاه شاهد

چکیده:

در دنیای امروز پلیمرها با توجه به خواصی نظیر سبکی،شکل پذیری،خواص فیزیکی ومکانیکی انعطاف پذیر در اکثرصنعت هابه شدت جای خودرابازکرده اند.بر همین اساس رشد روزافزون پلیمرها درصنعت باتری چشمگیربوده.امادربین انواع پلیمرها،آن دسته ازپلیمرهایی به طورعملیاتی می توانند واردصنعت باتری شوند که رسانایی ذاتی مطلوبی ازخودنشان دهند.دراین بینPANI بی شک یکی ازپرکارترین پلیمرها است.که علاوه بردسترسی قیمت مناسب و رسانایی مطلوب، قابلیت تجاری سازی راهم پیدا کرده است.در این گزارش به ساخت باتری قابل شارژبا باکاتدPANI بااستفاده ازبستر پارچه کربنی می پردازیم همچنین از بستر گرافیت وکامپوزیت پلی آنیلین-کربن نیزجهت بهبود پارامترها وافزایش ظرفیت استفاده می کنیم. اما حتی درچنین شرایطی هنوز تنها ۲۵ درصد از ظرفیت تئوری آن، که ۲۸۸ آمپر ساعت برکیلو گرم می باشد،بدست آمده است.درساخت این باتری جهت افزایش ظرفیت ازپارچه یا الیاف کربنی به عنوان بستر مناسب برای سنتزPANIاستفاده می شود. دراین گزارش برای سنتز پلی آنیلین از روش جریان ثابت برروی بسترپارچه گرافیتی استفاده وکاتدهای مصنوعی مختلفی ساخته شده به منظور انتخاب کاتد مناسب در باتری قابل شارژ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.در این باتری پارچه گرافیتی سنتز شده به عنوان کاتد وzn به عنوان آند و الکترولیتNH4Cl/ZnCl2 بکار گرفته شدند خواص کاتدی لایه های سنتز شده به روش شارژ/ تخلیه جریان ثابت درتعداد ۱۰۰-۲۰۰ سیکل ارزیابی شدند.