سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تهمینه احمدی – کارشناس ارشد متالورژی
احمد منشی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سولفات کلسیم نیمه هیدرات CaSO4)2H2O در دندانپزشکی مصارف زیادی دارد این گچ هم به تنهایی و هم به عنوان پیونددهنده در مواد اینوستمنت ریخته گری به کاربرده می شود درتحقیق حاضر تعدادی ا زمحصولات گچی و اینوستمنت های مصرفی در دندانپزشکی کشور شناسایی شد گچهای شناسایی شده از انواع استون دندانی و استون با استحکام زیاد هستند اینوستمنت های بررسی شده دارای پیوندهای فسفاته می باشد دراین تحقیق اینوستمنت های جدید با استفاده از میکروسیلیس و پلی پروپیلن دراینوستمنت های گچ پیوند برای اولین بار ساخته شد در نهایت با استفاده از نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود در ساخت این نوع اینوستمنت ها حدود ۴۰-۳۰% گچ، ۳۰% سیلیس ریز ۲۰% میکروسیلیس و حدود ۱۰% موادی مانند کاربید سیلیسیم، آلومین، زیرکونیا و …استفاده شده حدود ۰/۲-۰/۱% الیاف پلی پروپیلن اضافه می شود.