مقاله ساخت اینترنال کنترل تشخیص مولکولی ویروس هپاتیت B به روش PCR-Cloning که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ساخت اینترنال کنترل تشخیص مولکولی ویروس هپاتیت B به روش PCR-Cloning
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس هپاتیت B
مقاله اینترنال کنترل تکثیری
مقاله PCR
مقاله طراحی
مقاله ساخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسینی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در تشخیص هپاتیت ناشی از ویروس هپاتیت (HBV) B، بکارگیری تکنیک های آزمایشگاهی حساس و اختصاصی همچون PCR ضروری است. روشهای سرولوژیکی موجود، قابلیت تشخیص سریع و دقیق آلودگی را نداشته درحالیکه روشهای نوین مولکولی مانند PCR ابزار کارآمدی برای ارزیابی میزان شیوع HBV می باشد. بروز نتایج متفاوت در آزمایشگاهها بدلیل استاندارد نبودن از معایب این تکنیک مولکولی قوی است. یکی از مهم ترین موانع در استفاده وسیع از تکنیک PCR تشخیصی، نداشتن اینرنال کنترل مناسب در اکثر تستهای PCR می باشد. هدف این مطالعه طراحی و ساخت اینترنال کنترل پلاسمیدی (IAC) جهت شناسایی ممانعت کننده ها در تست PCR ویروس هپاتیت B و کاربردهای بعدی در آزمایشگاه های تشخیصی است.
موارد و روش ها: در این مطالعه برای ساخت اینترنال کنترل داخلی، ابتدا پرایمرهای ویژه تست PCR، برمبنای ژن هدف HBsAg ویروس هپاتیت B، بهینه و سپس حساسیت و ویژگی مشخص شد. پرایمرهای مرکب (Composite Primer) برای IAC-HBV نیز طراحی و از طریق PCR تکثیر و سپس کلون گردید. تعداد حداقل IC در هر واکنش PCR از طریق رقیق سازی و همین طور طیف پاسخ PCR همراه با IC مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: اندازه محصول تشخیصی HBV با پرایمرهای اختصاصی آن برابر با۲۶۲bp  و محصول IAC-HBV برابر با ۶۶۰ جفت باز بود، که از نظر اندازه، اختلاف مطلوب را با هم دارند. تعداد حداقل IC در هر واکنش ۱۰۰۰ عدد تعیین شد. حداکثر حساسیت تست PCR همراه با IC برای DNA ویروس HBV تا شانزده میلیون پارتیکل ویروس مشخص گردید. در تست ویژگی با عوامل مختلف هیچ محصول ناخواسته ای مشاهده نشد.
نتیجه گیری: استفاده از یک اینترنال کنترل در تشخیص مولکولی ویروس
HBV به عنوان کنترل داخلی، می تواند خطاها را شناسایی و باعث استاندارد شدن این تکنیک حساس شود.