سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا ابدی – کارشناسی ارشد شیمی نساجی
وحید متقی طلب – استادیار دانشگاه گیلان
سیدمنصور بیدکی – دانشیار/ شیمی رنگ وپلیمر، دانشگاه یزد

چکیده:

در سالهای اخیر، نانوذرات نقره به دلیل ویژگیها و کارایی خاص خود مورد توجه واقع شدهاند. از این رو به عنوان جزء اصلی خمیرها و جوهرهای هادی در زمینهی چاپ ترکیبات مختلف الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند. این تحقیق، بر اساس فرآیند استحصال مستقیم چاپ نانوذرات نقره( ۲۰۰-۸۰نانومتر) به روش جوهرافشان انجام شده است. در این روش، استحصال شیمیایی نانو ذرات نقره توسط پاشیده شدن محلولهای نقره نیترات وآسکوربیک اسید بر روی بستر کاغذ صورت میگیرد. خواص الکترودهای نانو ذرات نقره توسط دستگاه چهار الکترود تماسی، میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)ولتامتری چرخهایCV) و روش پتانسیومتری مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است