سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا ابدی – کارشناسی ارشد شیمی نساجی
وحید متقی طلب – استادیار / پلیمر نانولوله های کربنی، دانشگاه گیلان
سیدمنصور بیدکی – دانشیار/ شیمی رنگ وپلیمر، دانشگاه یزد

چکیده:

حسگرهای زیستی به عنوان ابزاری جهت تشخیص، تعیین و نمایش آنالیزهای شیمیایی در صنایع و محیط مورد استفاده قرارمیگیرند. در این تحقیق، نانو ذرات نقره از استحصال شیمیایی بین نیترات نقره و آسکوربیک اسید به روش چاپ جوهرافشان بر روی بستر کاغذ بوجود آمدهاند. خواص الکترودهای حاوی نانو ذرات نقره توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی، ولتامتری چرخهای مورد بررسی قرار گرفته است. با بکارگیری آنزیم گلوکز اکسیداز، یک حسگر زیستی گلوکز ساخته شدهاست که دارای قابلیت تشخیص گلوکز میباشد. بر این اساس، فنآوری نوین استحصال جوهرافشانی نقره، به عنوان روشپیشنهادی جهت ساخت یک مرحلهای حسگرهای زیستی گلوکز معرفی شده است.