مقاله ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر اجتماعی
مقاله اعتیاد
مقاله ساخت اجتماعی
مقاله الگوی توزیع مواد
مقاله الگوی مصرف مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی فرد سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعتیاد از جمله مسائل اجتماعی در ایران است که در دهه های گذشته در ساخت اجتماعی اش دگرگونی هایی ایجاد شده است. موضوع تحقیق حاضر، چگونگی ساخت یابی اجتماعی اعتیاد در ایران است. در این تحقیق به منظور تحلیل این موضوع، از مدل نظری واقع گرایی تحلیلی استفاده شده است. نظریه اساسی در این مدل، نظریه اراده گرایانه کنش است که پارسونز در دوره نخست تلاش نظریش آن را بسط و توضیح داد. روش اصلی نیز تحلیل ثانویه است. مبنای تامین داده ها به منظور تحلیل، داده های پژوهش های کلان و عمدتا ملی است که پیش از این صورت گرفته است. بر اساس مدل مذکور و با استفاده از روش تحلیل ثانویه، ابعاد عینی مورد بررسی قرار گرفته و الگوی تغییر مصرف و توزیع در ایران توضیح داده شده است. همچنین ابعاد ذهنی و الگوی تغییر نگرشی در خصوص اعتیاد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.