مقاله ساخت آزمایشگاهی حسگر میکربی اندازه گیری BOD نمونه های پساب صنعتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در آب و فاضلاب از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ساخت آزمایشگاهی حسگر میکربی اندازه گیری BOD نمونه های پساب صنعتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسگر زیستی
مقاله پساب صنعتی
مقاله BOD
مقاله لجن فعال
مقاله آنالیز تزریق جریان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: زیلویی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: میرغفاری نوراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق یک حسگر میکربی برای اندازه گیری BOD طراحی شد. در ساختار این حسگر از یک سلول کلارک به عنوان ترانسفورماتور و از لجن فعال تهیه شده از تصفیه خانه آب و فاضلاب شاهین شهر اصفهان به عنوان شناساگر حسگر استفاده شد. نتایج مربوط به کالیبراسیون حسگر نشان می دهد رابطه خطی بین اختلاف جریان الکتریکی و غلظت محلول استاندارد گلوکز – گلوتامیک اسید، تا مقدار BOD5 برابر با ۵۰ میلی گرم اکسیژن در لیتر برقرار است. مقدار BOD فاضلاب های ورودی و پساب های خروجی از واحدهای تصفیه خانه شرکت مواد غذایی آردینه، شاهین شهر اصفهان و شرکت پگاه اصفهان توسط حسگر اندازه گیری شد. مقایسه نتایج به دست آمده از حسگر و نتایج حاصل از روش استاندارد BOD5 نشان داد میانگین درصد خطای اندازه گیری BOD نمونه های ذکر شده توسط حسگر، برابر با ۲۹٫۶ درصد است و نتایج مربوط به ارزیابی پایداری حسگر طراحی شده نشان داد مدت زمان پایداری پاسخ حسگر برابر با ۳ روز است.