سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لادن اسدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بهناز کامران فر – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،باشگاه پژوهشگران جوان،واحد مشهد،دانش
ریحانه محمدی – کارشناس معماری،باشگاه پژوهشگران جوان،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

امروزه یکی از مسائل مهم در مجامع علمی جهان، مبحث توسعه پایدار و به دنبال آن معماری پایدار است. بی تردید مصرف بی رویه منابع طبیعی تجدید ناپذیر نظیر سوخت های فسیلی، در آینده نه چندان دور، محیط زیست را به مخاطره خواهد انداخت. در این میان بخش ساختمان بیش از یک سوم انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده است بنابراین هرچه بیشتر از مقدار انرژی های مصرفی در ساختمان بکاهیم و به این وسیله به سمت توسعه پایدار پیش میرویم که با نیازهای نسل امروز منطبق بوده و تأمین نیازهای نسل فردا را به خطر نمی اندازد.یکی از الگوهای پایداری در معماری استفاده از انرژی های طبیعی و مصرف حداقل انرژی فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی است، که طراحی خورشیدی ساختمان گامی در جهت رسیدن به آن می باشد.در این مقاله به بیان فاکتورهای مهم در طراحی ساختمان های خورشیدی نیز پرداخته شده است. این فاکتورها شامل عوامل بیرونی و عوامل درونی می باشد. راهکارهای اجرایی در طراحی نیز به منظور صرفه جویی انرژی در ساختمان ارائه شده است.